Nieuws/ Winter 2023-2024

Het flinterdunne korstje van de recent verworven Hollandse (schijn?)inclusie lijkt nu al weer

STUK

Vlak vóór kerstmis 2022, op 19 december, op de valreep met het Nieuwe Jaar, wilde Mark Rutte namens zijn regering [het kabinet Rutte IV] koste wat kost excuses  aanbieden voor het koloniale slavernijverleden.  En aldus geschiedde  [1] . Een half jaar later, bij de herdenking van Ketikoti,  op 1 juli 2023, volgde Koning Willem Alexander. De koning ging zelfs nog een stap verder ; hij vroeg vergiffenis [2]. Beiden, ook Rutte uiteindelijk [3],  waren hier overigens in hun optreden volstrekt waarachtig. Rutte was zich daarbij ter dege bewust van de noodzaak dat om spoed te  betrachten bij de hele operatie, anders zou hij wel eens ingehaald kunnen worden door de val van zijn eigen kabinet.  Dat viel een week na Ketikoti, op 7 juli [4].

Beiden waren in hun optreden waarachtig, maar het werd ook wel eens tijd. Nederland had én heeft wat betreft  de  erkenning  van de verantwoordelijkheid voor  zijn koloniale verleden namelijk nog  heel wat in te halen, stond [en staat waarschijnlijk helaas nog steeds] helemaal  onder aan de  Europese schuldladder, zelfs nog onder die arrogant koloniale  Britten.  Nog in 2021 vond  de helft van de Nederlanders  een eigen koloniaal rijk iets is om trots op te zijn, slechts 6% schaamde zich er voor [5].

In de verkiezingscampagne  die na de val van het kabinet aarzelend op gang kwam leken thema’s als kolonialisme en racisme aanvankelijk  geen prominente rol te spelen.  Bestaanszekerheid  was aanvankelijk het Grote Heilige Onderwerp waartoe  de natie zich vóór alles had te verhouden, zo verkondigde messias Omtzigt, en andere partijen leken  hem daarin gedwee te volgen. Maar onder het maaiveld lag wel een gemeen  addertje dat uiteindelijk uitgroeide tot een  forse en o zo giftige adder. De nieuwe leider/-ster van de VVD , mevrouw Yesilgüz, had een gedoogdeurtje voor de Geert Wilders opengezet, in de hoop  zo in het verkiezingseindspel de joker van de zogenaamde “Migratiecrisis” te kunnen spelen – immers het thema waarop Rutte zijn vierde kabinet bewust had laten klappen.

Waar het woord migratie valt, is een  thema als xenofobie nooit ver weg;  evenmin als een onderwerp als kolonialisme, maar dat wordt om tactische redenen meestal zo lang mogelijk op de reservebank  gehouden. Aldus opereerde ook Wilders.  Hij transformeerde  tot Milders; zijn venijnigste islamofobe leerstukken werden voorlopig  even ‘ in de ijskast’ gezet en over zijn eis de door de koning en premier uitgesproken  excuses  voor het koloniaal verleden in  te trekken hoorde je hem ook niet meer [6].  

Toch lukte het Wilders lange tijd maar steeds niet om in de peilingen langszij te komen,  ter hoogte  van de “grote drie” VVD,  Nieuw Sociaal Contract en GL/ PvdA. Maar toen viel voor Geert W. op 7 oktober 2023 de Gaza-oorlog  als godsgeschenk uit de politieke hemel.  Als een  islamofoob  hondenfluitje: Nine-eleven en de politieke  moorden op Fortuijn  en Van Gogh stonden opeens weer vóór op het politieke netvlies [7].  En toen  klimaatactivisme  zich ook nog eens vermengde met een zich overigens op zichzelf niet ten onrechte als antikoloniaal en klimaatrechtvaardig gepresenteerd  activisme voor de Palestijnse  zaak [8] werd het helemaal prijs schieten  voor de PVV.  In de peilingen  begon Omtzigts aanhang weldra  leeg te lopen, VVD en GL/PvdA  stagneerden en de PVV schoot uiteindelijk door naar 37 zetels, een kwart van alle stemmen.  

Nu de rook van het verkiezingsgeweld optrekt, ontwaren we de contouren van een  politiek en maatschappelijk landschap waarin de in zich door alle verwarring sterk in zichzelf  gekeerde bewoners van Nederland  niet meer in staat lijken te zijn  de wereld om hen heen te verstaan, laat staan bij te benen.  Dat geldt zowel voor de grote wereld ver achter de  vertrouwde Hollandse dijken als voor de eigen innerlijke binnenwereld.  Die grote buitenwereld wordt maar al te vaak krampachtig ontkend – of het nu om migratie gaat, over de ingrijpend veranderende binnen-Europese verhoudingen of om de snel afnemende  machtspositie van eigen werelddeel in de Grote Boze Buitenwereld.  In de eigen binnenwereld  is er sprake van een angstig en krampachtig  verdringen van de eigen geschiedenis. Neem onze koppige blindheid voor de zwarte bladzijden  van ons koloniaal verleden, én daarbinnen voor de open wonde van de Palestijnse kwestie –  schrijnend teken van het taaie Nederlandse onvermogen de schuldgevoelens  over ons falen  tijdens de Tweede Wereldoorlog  te  verwerken.  En als je geen meester weet te worden over kernepisoden van je eigen geschiedenis, ben je evenmin gereed om goed  beslagen de toekomst  tegemoet te treden.   Meester worden over je eigen geschiedenis… Onze Oosterburen hebben  daar een  overrompelend woord voor: bewältigen. Niet dat het hun wél  gelukt is het oorlogsverleden onder de knie te krijgen. De krampachtige kritiekloosheid tegenover Israël  spreekt in dit opzicht boekdelen [9] .

NOTEN

[1]

Rutte biedt excuses aan voor Nederlands slavernijverleden, geen ‘punt maar komma’  In:  NOS Nieuws 19 december 2022; zie link: https://nos.nl/collectie/13918/artikel/2457031-rutte-biedt-excuses-aan-voor-nederlands-slavernijverleden-geen-punt-maar-een-komma

[2]

Thijs Niemandsverdriet, Gejuich en tranen als de koning om vergiffenis vraagt  In: NRC  1 juli  2023; zie link: https://www.nrc.nl/nieuws/2023/07/01/gejuich-en-tranen-als-de-koning-om-vergiffenis-vraagt-a4168731

[3]

Petra de Koning en Lamyae Aharouay, Hoe de excuses die Mark Rutte niet wilde, er toch kwamen  In: NRC 19 december 2022; zie link: https://www.nrc.nl/nieuws/2022/12/19/hoe-de-excuses-die-mark-rutte-niet-wilde-er-toch-kwamen-a4151938

[4]

Rutte en koning na ruim uur klaar • Oppositie trapt voorzichtig verkiezingscampagne af In: NOS Liveblog 7/8 juli 2023,zie link: https://nos.nl/collectie/13942/liveblog/2481941-rutte-en-koning-na-ruim-uur-klaar-oppositie-trapt-voorzichtig-verkiezingscampagne-af

[5]

Karim Bettache, Schokkend: maar zes procent van Nederlanders denkt kolonialisme  slecht was In: Joop, 7 juli 2021 zie link: https://www.bnnvara.nl/joop/artikelen/schokkend-maar-zes-procent-van-nederlanders-denk-dat-kolonialisme-slecht-was

[6]

Zie de eis  “Excuses voor het slavernijverleden en De politionele acties  worden ingetrokken” in: Nederlanders weer op 1 –   PVV verkiezingsprogramma  2023, blz. 30. Zie link: https://www.pvv.nl/images/2023/PVV-Verkiezingsprogramma-2023.pdf

Over de koloniale ressentimenten de  van Wilders en diens leermeester Bolkestein :

Lizzy van Leeuwen, De politieke roots van Geert Wilders   – Wreker van zijn Indische grootouders  In: De Groene Amsterdammer  2 september 2009 ; zie link:  https://www.groene.nl/artikel/wreker-van-zijn-indische-grootouders, en:

PERSBERICHT Geert Wilders heeft Indische wortels  In: De Groene Amsterdammer  2 september 2009 ; zie link: https://www.groene.nl/artikel/geert-wilders-heeft-indische-wortels

[7]

Ewald Engelen, Zondebokpolitiek – Israël werd de stok om links mee te slaan  In: De Groene Amsterdammer van 23 november 2023 zie link: https://www.groene.nl/artikel/zondebokpolitiek

[8]

Bijvoorbeeld op de grote klimaatdemonstratie op 12 november in Amsterdam, tien dagen vóór de verkiezingen, kwam naar aanleiding van de Gaza-oorlog  de relatie tussen kolonialisme en klimaatrechtvaardigheid  nadrukkelijk over het voetlicht, dit tot ongenoegen van meer gematigde delen van de klimaatbeweging; zie hierover o.m.: Camil Driessen, Steun voor  Palestijnse zaak ‘verzwakt de klimaatbeweging’  In: NRC  13 november 2023; zie link: 

https://www.nrc.nl/nieuws/2023/11/13/steun-voor-de-palestijnse-zaak-verzwakt-de-klimaatbeweging-a4180737

[9]

Over de kritiekloze houding in Duitsland  tegenover Israël:

-Nynke van Verschuer, De pro-Israëlische houding van Duitsland is zuiver narcistisch. Het gaat niet om de Joden, maar om de Duitsers zelf  In: NRC  15 november 2023 ;zie link: https://www.nrc.nl/nieuws/2023/11/15/de-pro-israelische-houding-van-duitsland-is-zuiver-narcistisch-het-gaat-niet-om-de-joden-maar-om-de-duitsers-zelf-a4180939

-Nynke van Verschuer, In Duitsland leidt kritiek op Israël tot et afzeggen van kunstmanifestaties  In: NRC  7 december 2023; zie link: https://www.nrc.nl/nieuws/2023/12/07/in-duitsland-leidt-kritiek-op-israel-tot-het-afzeggen-van-kunstmanifestaties-a4183622