Dilemma Europa

Dilemma Europa – Tussen neoliberale EU en ultrarechts nationalisme

Vanaf het begin van onze eeuw krimpt de omvang van de Europese bevolking, maar niet overal even sterk. In het oosten sterker dan in het westen, op het platteland sterker dan in de stad. De steden hebben in tijden van krimp vaak juist de neiging demografisch en economisch extra te gaan groeien, en dat in een Europa dat al zo sterk verstedelijkt is. Er lijkt zich meer en meer een soort grensoverschrijdende ‘EURandstad’ te vormen. Hiermee zou de tegenstelling tussen stad en platteland zou wel eens dominant kunnen worden in het Europa van de 21e eeuw. Hoe in dit verband ons werelddeel geo-sociaal en -economisch, politiek en ruimtelijk gestalte te geven waarin én de groeiende sociale ongelijkheid doeltreffend tegengegaan kan worden én leefbaarheid en duurzaamheid op essentiële punten kunnen worden verbeterd? Hoe daarbij koers te houden tussen de scylla van een verstokt neoliberale EU en de charibdis van een groeiend ultra rechts nationalisme?

In onderstaande projectenlijst is de code PU toegevoegd als een project (tevens) tot een publicatie heeft geleid. Op rood gemarkeerde titels kan doorgeklikt worden naar digitale bestanden in deze site of via links naar andere sites.